ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 3

RASPRAVE I ČLANCI (I)


Zorica RADULOVIĆ
Figurativnost izraza u Lelejskoj gori Mihaila Lalića

Dušan STAMENKOVIĆ, Milena KOSTIĆ
Bograndovo viđenje tekstualne lingvistike na početku
novog milenijuma

Nataša KOSTIĆ
Neke pravilnosti u upotrebi antonima u elektronskom
korpusu engleskog jezika

Сања ШУБАРИЋ
Јотовање у рукописима Црногорског сената


RASPRAVE I ČLANCI (II)

Marija KNEŽEVIĆ
Šta je ubilo Džun? Akretivne pripovijesti Luis Erdrič

Lidija VUKČEVIĆ
Ikoničnost svakodnevice ili vreme koje naseljava sve

Sally Mohamed GOMAA
Funktion der gegensätzlichen Begriffspaare bei der Behandlung der Toleranzfrage in Lessings Lustspiel Der Freigeist (1749)

Shonu NANGIA
„La Peur“ de Maupassant: Un Aperçu narratologique

Ирина ЕРМАШОВА
Канон польской литературы в России

Jasmina NIKČEVIĆ
Uticaj prosvjetiteljstva u Grčkoj i na Balkanu.
Književno-prevodilačko i revolucionarno djelo Rrige od Fere

Zoran KOPRIVICA
Filmska adaptacija Šćepanovićeve novele Smrtgospodina Goluže
‒ strukturalno-dijegetički i semantički kod ‒


PRIKAZI

Svenka SAVIĆ
Gramatike i oko njih

Maciej CZERWIŃSKI
Crnogorska naracija od epskih do (post)modernih kodova

Ljiljana PAJOVIĆ-DUJOVIĆ
Mozaik knjiga Novaka Kilibarde

Marija KNEŽEVIĆ
D. H. Lorens, Firenca i izazov Ledi Četerli

Dragana DEDOVIĆ
Engleski za medije


HRONIKA

Olga VOJIČIĆ-KOMATINA, Nataša JANJUŠEVIĆ
Treći međunarodni naučni skup Njegoševi dani

Ana VLAISAVLJEVIĆ
Šesta međunarodna konferencija anglista

Gordana BOJIČIĆ
Deseti naučni skup metodičara nastave jezika i književnosti


IN MEMORIAM

Dragan KOPRIVICA, Marijana Petrovna Kiršova