ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 20


Predgovor

RASPRAVE I ČLANCI


Radomir V. IVANOVIĆ
Poetička i estetička opredjeljenja Nova Vukovića

Nenad VUKOVIĆ
Daj dvi oči da se nagledaju – Novo Vuković zagledan u ljepotu

Siniša JELUŠIĆ
Mit, istorija, fikcija. O hermeneutičkom postupku akademika Nova Vukovića

Rajka GLUŠICA
Besjeda nad besjedama Nova Vukovića

Nataša JOVOVIĆ
Doprinos Nova Vukovića razvoju književne stilistike sa poetikom u Crnoj Gori

Zora JESTROVIĆ
Profilacija naučnog i fizičkog bića akademika Nova Vukovića

BIBLIOGRAFIJA NOVA VUKOVIĆA


Branka DRAGOSAVAC
Uz bibliografiju Nova Vukovića
Bibliografija Nova Vukovića
Imenski registar

PRIKAZI


Zorica RADULOVIĆ
O stilističkoj misli Nova Vukovića
Prikaz knjige Putevi stilističke ideje Nova Vukovića

Živko ĐURKOVIĆ
Zavičajne fascinacije i frustracije u knjizi Miloša Jeftića Visovi Nova Vukovića
Prikaz knjige Visovi Nova Vukovića Miloša Jeftića

Bojana OBRADOVIĆ
Knjiga Novu Vukoviću u čast
Prikaz knjige Hommage Novu Vukoviću

SJEĆANJE


Živko ĐURKOVIĆ
Deset godina nakon Novove smrti

Rajka GLUŠICA
Dvadeset godina od smrti akademika Nova Vukovića