ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 2

RASPRAVE I ČLANCI (I)


Svenka SAVIĆ
Analiza diskursa posveta: prilog istraživanju formulaičkih tekstova

Hasnija MURATAGIĆ-TUNA
Sevdalinka – izazov za lingvostilistička istraživanja

Nick CERAMELLA 
Exploring grammar in ELT: the challenge of prescriptivism vs descriptivism / standard vs non-standard englishes in a multicultural world

Mila SAMARDŽIĆ
Konverzija u italijanskom jeziku

Igor LAKIĆ
Modeli analize diskursa novinskih članaka

Aleksandra BANJEVIĆ
Jezici u kontaktu i kontrastu (tipološka klasifikacija jezika/fonološko poređenje jezičkih promjena)

Милош КРИВОКАПИЋ
Pефлекс полугласника и јата у писмима сердара и гувернадура Pадоњића


RASPRAVE I ČLANCI (II)

Radomir IVANOVIĆ
Roman kao verbalna kreacija (Sto godina samoće)

Сава Дамјанов
Читање као егзил

Dragan BOGOJEVIĆ
Flober ili umjetnost kao životni poziv

Marko LUKIĆ
Američki mit i tematizacija nasilja u Cormac McCarthyjevom romanu Blood Meridian Or the Evening Redness in the West

Milena KOSTIĆ
Faustovski motiv u tragedijama Kristofera Marloa


PRIKAZI

Tatjana RADANOVIĆ-FELBERG
Značajan prilog proučavanju odnosa roda i jezika

Vesna VUKIĆEVIĆ-JANKOVIĆ, Draško DOŠLJAK
Integritet naučne misli

Olivera POPOVIĆ
Afirmacija novih dostignića glotodidaktike


HRONIKA

Gordana BOJIČIĆ
Deveti skup metodičara nastave jezika i književnosti

Milena MRDAK-MIĆOVIĆ
Peta međunarodna konferencija anglista na Filozofskom fakultetu u Nikšiću

Ivana PETROVIĆ
Drugi međunarodni slavistički skup Njegoševi dani