ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 18


Predgovor

RASPRAVE I ČLANCI


Радомир В. ИВАНОВИЋ
Мудрац македонског писма (Књижевно дjело Блажа Конеског)

Весна МОЈСОВА-ЧЕПИШЕВСКА
Необичната обичност на великиот Конески

Marina KATNIĆ-BAKARŠIĆ
Sarajevo, plan grada Miljenka Jergovića: zabilješke o stilu

Olga VOJIČIČ-KOMATINA
Kompozicija i tačke gledišta u romanu Ljubavnik Duklje Jevrema Brkovića

Ksenija RAKOČEVIĆ
Neki mitološki elementi u romanu Monegrini Jevrema Brkovića

Jelena BAŠANOVIĆ-ČEČOVIĆ
Ponavljanje kao jezičko-stilski postupak u poeziji Mihaila Lalića

Danijela RADOJEVIĆ
O sintaksostilemskim postupcima intenzifikacije u međuratnoj narativnoj prozi Milovana Đilasa

Bojan MINIĆ
Primjeri fonostilističkih postupaka u poeziji i prozi Radovana Zogovića

Neda PAPOVIĆ-MARKOVIĆ
Etički prostor čojstva i junaštva kao glavno obilježje intertekstualnosti Hajke i Gorskog vijenca

PRIKAZI


Rajka GLUŠICA
Kritika preskriptivizma i ideologije standardnog jezika
Prikaz knjige Jeziku je svejedno A. Starčevića, M. Kapovića i D. Sarić

Igor LAKIĆ
Naučni odgovori na pitanja kodifikacije crnogorskog jezika
Prikaz knjige Crnogorski jezik i nacionalizam Rajke Glušice

Nataša KIŠ
Povodom šezdeset godina rada Svenke Savić
Prikaz knjige Svenka Savić: Između baletske i jezičke igre, ur. Ivana Antonić

Danijela RADOJEVIĆ
Od formalnih ka funkcionalnim pristupima jezičkim opisima
Prikaz knjige Od garamatike prema komunikaciji Lade Badurine

Bojan MINIĆ
Dragocjen doprinos dijalektologiji ‒ Rječnik govora Vraneške doline
Prikaz knjige Rječnik govora okoline Bijelog Polja (Vraneška dolina) Jelene Bašanović-Čečović

Miraš MARTINOVIĆ
Dukljanske molitve ‒ knjiga i kraljevstvo
Prikaz knjige Dukljanske molitve Jevrema Brkovića

Neda PAPOVIĆ-MARKOVIĆ
Roman Opus dei ili dekonstrukcija mita
Prikaz knjige Opus dei Tatjane Dunjine

Ksenija RAKOČEVIĆ
Ljudi bez grobova – ili traganje za sobom
Prikaz knjige Ljudi bez grobova Enesa Halilovića

Mirjana DOKMANOVIĆ
Značajan doprinos stvaranju ženske istorije
Prikaz knjige Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke i afežeovke Margarete Bašaragin

HRONIKA


Bojana OBRADOVIĆ
Anderva book ‒ prvi sajam knjiga u Nikšiću

Bojana OBRADOVIĆ
Nikšićki književni susreti XXIV put

IN MEMORIAM


Zuvdija HODŽIĆ
Jevrem Brković ‒ pjesnik dukljanske zemlje