ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 16

RASPRAVE I ČLANCI (I)


Rajka GLUŠICA
Decenija dubletne norme crnogorskog jezika

Marija RUNIĆ
Kampanja „Njegujmo srpski jezik": pitanja i zablude

Tatjana BALAŽIC BULC, Vesna POŽGAJ HADŽI
Sukob identiteta u manjinskim zajednicama: na primjeru romana Figa Gorana Vojnovića

Philipp WASSERSCHEIDT
Narratives as constructions

Bojan MINIĆ
Opis sonanata crnogorskog jezika kroz lingvostilističku prizmu

Tanja PJANO
Smrt jezika

RASPRAVE I ČLANCI (II)


Радомир В. ИВАНОВИЋ
Најновија научна истраживања о сакупљачком доприносу Стевана Дучића

Sava ANĐELKOVIĆ
Pozorište u Crnoj Gori

Луси КАРАНИКОЛОВА-ЧОЧОРОВСКА
O nekim odlikama ženskog stenogramaskog govora u romanu „Pirej“ Petra M. Andreevskog

Neda PAPOVIĆ
Duh kolektivizma kao spiritus movens heroizma

Ksenija RAKOČEVIĆ
Funkcija simbola u Zogovićevom Ali Binaku

PRIKAZI


Nataša JOVOVIĆ
Leksički biseri u monografiji Ranka Bugarskog
Prikaz knjige Srpske slivenice Ranka Bugarskog

Tamara LABUDOVIĆ, Bojan MINIĆ
Podučavanje nauci pod Njegoševim okriljem
Prikaz Zbornika Njegoševi dani 7

Jelena BAŠANOVIĆ-ČEČOVIĆ
Sinteza dosadašnjih dometa njegošologije i podsticaj za dalja istraživanja
Prikaz knjige Njegoš. Njegošologija. Njegošolozi Radomira V. Ivanovića

Rajka GLUŠICA
Marko Miljanov Popović ‒ etički uzor
Prikaz knjige Poetika i etika Marka Miljanova Radomira V. Ivanovića

Isidora DEKIĆ
Nauka u službi nastave – rod i skriveni kurikulum osnovne škole
Prikaz knjige Rod, kultura i diskurs razgovora u razredu Margarete Bašaragin

Bojana OBRADOVIĆ
Leksikon o znamenitim ličnostima Crnogorskog primorja
Prikaz knjige Građa za crnogorski biografski leksikon Dragice Lompar i Branislava Borilovića

Olga VOJIČIĆ-KOMATINA
Autoimaginiranje nad sobom nevječnom
Prikaz knjige Golo meso Katarine Sarić

HRONIKA


Ksenija RAKOČEVIĆ
Njegoševi dani ‒ luča crnogorske nauke

Tamara LABUDOVIĆ
O Marku Miljanovom Popoviću i Miodragu Bulatoviću u CANU (predavanja profesorica sa SP za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti)

Philipp WASSERSCHEIDT, Bojan MINIĆ
Usavršavanje u balkanskom i postjugoslovenskom mikrokosmosu dobrosusjedskih odnosa