ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 13

Predgovor

RASPRAVE I ČLANCI


Jelena BAŠANOVIĆ-ČEČOVIĆ
O dosadašnjem radu na Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika

Rajka GLUŠICA
Rješenja nekih leksikografskih problema u Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika CANU (bilježenje homonima, leksema sa prefiksoidom u prvom dijelu i silaznih akcenata van prvog sloga)

Jelena BAŠANOVIĆ-ČEČOVIĆ
Tipovi ekspresivne leksike u građi za prvi tom Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika

Rajka GLUŠICA
Hajka na Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika

Bojan MINIĆ
O argumentima u kritici Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika

Радомир В. ИВАНОВИЋ
„Кључар од језика”(Допринос компаративном проучавању предајних облика)

Branka KOVAČEVIĆ
Neki frazeologizmi razgovornog stila sjevera Crne Gore (strukturalna, semantička i stilistička analiza)

Jelena VULANOVIĆ MRKAIĆ
The cultural turn in the study of phraseology: some elements of culture in Njegoš’s phrasicon

HRONIKA


Nataša JOVOVIĆ
Jedan od najznačajnijih datuma u duhovnoj istoriji Crne Gore

Jelena BAŠANOVIĆ-ČEČOVIĆ
Prvi cjeloviti opis crnogorske leksike

REAGOVANJA


Jevrem Brković
Protiv hajke

Tatjana ĐURIŠIĆ-BEČANOVIĆ
Buka i bijes

Bojan MINIĆ
Nijesu sve greške zaista greške

Rajka GLUŠICA
Struka u sudaru sa politikanstvom

Autorski tim Rječnika CANU
Mnogi prigovori su potpuno neutemeljeni