ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 11

Predgovor

RASPRAVE I ČLANCI (I)


Zorica RADULOVIĆ
Stilematičnost i stilogenost izraza u Lalićevoj trilogiji

Rajka GLUŠICA
Govorna karakterizacija likova u prozi Mihaila Lalića

Nataša JOVOVIĆ
Preteritalni glagolski oblici u romanima Mihaila Lalića

Zrinka ĆORALIĆ, Mersina ŠEHIĆ
Posuđenice u modnom nazivlju

Brigita BOSNAR-VALKOVIĆ, Dolores MIŠKULIN
Tvorba složenih i skraćenih anglizama u njemačkome jeziku turizma

Milan BARAC
Prilike u Francuskoj u domenu obrazovanja u osamnaestom vijeku

RASPRAVE I ČLANCI (II)


Tatjana ĐURIŠIĆ BEČANOVIĆ
Jezik prostora u Lalićevoj trilogijiprostorni modeli uzvišenosti i ukletosti

Olga VOJIČIĆ KOMATINA
Oblikovanje ženskih likova u crnogorskom romanu (M. Lalić, M. Bulatović, Ć. Sijarić)

Anes OSMIĆ
Tijelo i trauma u romanu Lelejskagora Mihaila Lalića

Naida OSMANBEGOVIĆ
Filmska adaptacija Lalićevog romana Svadba u propagandnom kontekstu

Радомир В. ИВАНОВИЋ
Допринос Милорада Живанчевића развоју савремене југославистике и полонистике

Perina MEIĆ
Hrvatska književnost BiHizazov(i) hrvatske  književne historiografije

Frano VRANČIĆ
Dvojnost u  Mallarméovoj eklogi Faunovoposlijepodne (L'Après-midid'unfaune)

Vanja VUKIĆEVIĆ
U znaku vjere u Riječ: estetičke strategije Vladimira Nabokova u romanu Uznaku nezakonito rođenih

Vesna UKIĆ KOŠTA
Na rubovima povijesti:upisivanje i rekonstruiranje nezabilježenog života u poeziji Eavan Boland

PRIKAZI


Rajka GLUŠICA
Osnove kognitivne lingvistike i teorija konceptualne metafore
Prikaz hrestomatija tekstova: Jezik i saznanje, ur. Katarina Rasulić, Duška Klikovac i Metafore koje istražujemo, ur. Mateusz-Milan Stanojević

Rajka GLUŠICA
Kognitivnolingvistička studija o prefiksima i predlozima
Prikaz knjige Prostor u jeziku i metafora Ljiljane Šarić

Danijela RADOJEVIĆ
O manje poznatom segmentu Lalićevog stvaralaštva – Lalićevi književni počeci Prikaz knjige Međuratno književno stvaralaštvo (1935−1941) Mihaila Lalića


HRONIKA

Nataša JOVOVIĆ
Međunarodni naučni skup Mihailu Laliću u čast
 
Tamara LABUDOVIĆ
Lalić i samoća  ̶  književno veče posvećeno Mihailu Laliću