ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMI RIJEČ BROJ 10

RASPRAVE I ČLANCI (I)


Rajka GLUŠICA
Somatski  frazeologizmi sa sastavnicom glava u
Gorskom vijencu - kognitivnolingvistički pristup

Миодарка ТЕПАВЧЕВИЋ
Вокал јат у језику Петра II Петровића Његоша

Sonja NENEZIĆ
Синтакса инфинитива у Његошевим писмима

Jelena BAŠANOVIĆ
Stilistički aspekt morfološke kategorije glagola
u jeziku Petra II Petrovića Njegoša

Danijela RADOJEVIĆ
O morfosintaksičkim odlikama perfekta i njegovoj stilističkoj vrijednosti  u jeziku Petra II Petrovića Njegoša

Милена БУРИЋ
Семантичка и стилска вриједност имперфекта у Његошевом „Огледалу српском“
(у поређењу
с пјесмама Старца Милије и Тешана Подруговића)

Jelena VULANOVIĆ
Frazeologija Gorskogvijenca u prevodu na engleski jeziktipologija  prevodnih rješenja

Dušanka POPOVIĆ
Zastupljenost Njegoševog djela u predmetnim programima u osnovnoj i srednjoj školi

 


RASPRAVE I ČLANCI (II)

Tatjana BEČANOVIĆ
Diskurs moći u Njegoševoj Luči mikrokozma

Vladimir OSOLNIK
Njegoš i Slovenci

Радомир В. Ивановић
Књижевни мит о Шћепану Малом у дјелима Стјепана Зановића, Петра Другог Петровића Његоша и Стефана Митрова Љубише

Vesna VUKIĆEVIĆ-JANKOVIĆ
Njegoš i Zogovićeva eksplicitna poetika

Nataša JOVOVIĆ
Metatekstualne veze  Lelejske gore i Njegoševih stihova

Dragan BOGOJEVIĆ, Ivona JOVANOVIĆ
Njegoš i francuski jezik

 


PRIKAZI

Ivana PETROVIĆ RAČIĆ
Njegoševi dani – nezaobilazan slavistički simpozijum i temelj montenegristike, prikaz zbornika radova  Njegoševi dani 4

Novica VUJOVIĆ
Vrijedan doprinos njegošologiji,
prikaz zbornika radova Njegošu u čast

Tamara LABUDOVIĆ
Njegoš u ogledalima vjekova
prikaz zbornika radova Njegoš uogledalimavjekova

Olga VOJIČIĆ-KOMATINA
Tragom vječne prisutnosti Njegoševe,  prikaz knjige Njegošev poetski univerzum Vesne Vukićević-Janković

 


HRONIKA

Rajka GLUŠICA
Proslava Njegoševog  jubileja u  Ljubljani

Tatjana Bečanović  
Proslava Njegoševog jubileja u  Novom Sadu

Vesna VUKIĆEVIĆ- JANKOVIĆ
Proslava Njegoševog jubileja u ParizuSorbona  Njegošu u čast

Nataša JOVOVIĆ
Proslava Njegoševog jubileja u Nikšiću – Peti međunarodni slavistički skup Njegoševi dani

Maja SEKULOVIĆ
Proslava Njegoševog jubileja u Bijelom Polju –  Njegošev poetski univerzum