ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ČASOPISU

RIJEČ - ČASOPIS ZA NAUKU O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI

Riječ je časopis Instituta za jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Institut je osnovan je 1993. godine radi organizovanja naučnog rada iz oblasti nauke o jeziku i književnosti. Naučno istraživanje se sprovodilo u okviru projekata za oblasti srpskohrvatskog, engleskog i ruskog jezika, koji su se tada na posebnim odsjecima izučavali na Fakultetu. Danas Institut okuplja nastavnike i saradnike koji rade na sedam studijskih programa: za crnogorski, srpski, engleski, ruski, italijanski, francuski i njemački. Očigledno da je Institut u šesnaest godina postojanja proširio oblasti istraživanja i veoma se kadrovski osnažio i podmladio. Institut ima trideset doktora nauka i nešto više od tog broja magistara. Ove brojke jasno pokazuju da je naučni potencijal Instituta veliki te da je neophodno postojanje časopisa u kojima bi se publikovali rezultati naučnih istraživanja članova Instituta, kao i stručnjaka sa drugih univerziteta i instituta koji se bave lingvistkom i književnošću.
Opširnije...

Uputstvo za tehničku pripremu

Shema rada