ff

jhj

folia

cfgdfg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hit Counters
Free Hit Counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNA

ISSN 0354-6039                                                    UDK 80+82(05)

RIJEČ

Časopis za nauku o jeziku i književnosti

Redakcija

Lada BADURINA (Rijeka), Tatjana BALAŽIC-BULC (Ljubljana), Rajka GLUŠICA (Nikšić), Slobodan GRUBAČIĆ (Beograd), Marina KATNIĆ-BAKARŠIĆ (Sarajevo), Marija KRIVOKAPIĆ (Nikšić), Rade KONSTANTINOVIĆ (Beograd), Igor LAKIĆ (Nikšić), Vesna MOJSOVA-ČEPIŠEVSKA (Skoplje), Zorica RADULOVIĆ (Nikšić), Svein MONNESLAND (Oslo), Svenka SAVIĆ (Novi Sad), Paul-Louis THOMAS (Pariz), Jean Jacques TATIN-GOURIER (Tours), Boguslaw ZIELINSKI (Poznanj)

Glavna urednica
Rajka GLUŠ
ICA

Sekretarski poslovi
Milena MRDAK MIĆOVIĆ
Nataša JO
VOVIĆ